יום חמישי שמח #2

מאת: לירז

וידאו צור ליבנה לומה

גונדרי מערבב ביזנס & פלז'ר. בברכת סופשבוע מרענן וכו'.